Skärsta Fritidshem
Alla barn som går på Skärsta Friskola får, om så önskas, plats på vårt fritidshem. Vi låter barnens intresse styra mycket av vår verksamhet. Vi uppmuntrar till skapande verksamhet och fri lek ute och inne.

Skärsta Fritidshem delar lokaler och utemiljö med Skärsta friskola.
Endast barn som är inskrivna på Skärsta friskola och vill ha fritidsplats, får det.
Fritids har öppet mellan 6.00 och 18.00. 
Frukost serveras klockan 07.00.
Mellanmål serveras ca klockan 14.00.

Pedagogik och inriktning
Vi arbetar för att alla barn ska

  • vara trygga
  • känna att de blir sedda
  • vara delaktiga i verksamhetens planering
  • få möjlighet att utveckla sin kreativitet
  • få röra sig

I verksamheten satsar vi särskilt på lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi
upplever att barnen mår bra av det. Vi arbetar också med språk och
kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle.