Mot ljusare tider

Vintern gjorde sig påmind den första veckan efter jullovet. På skolgården är det full aktivitet med pulkaåkning och lekar i snön. Vi står nu inför en vårtermin med nya utmaningar. Pandemin fortsätter begränsa verksamheten och vi får tillsammans hitta nya vägar för att...

God Jul och Gott Nytt År!

Nu är det dags för jullov och lite ledighet för många på Skärsta friskola och fritidshem. Det har varit ett ovanligt år. Pandemin har legat som en skugga över hela 2020 och påverkat våra liv och vårt arbete. Vi har alla satts på prov och behövt samarbeta för att göra...

Vädjan från fritidshemmet inför julhelgen

Utifrån rådande situation vädjar vi till er vårdnadshavare att om möjligt låta era barn vara lediga från fritidshemmet under jullovet. Som ni vet är vi mitt inne i en pandemi med ökad smittspridning. En smittspridning som också förekommer på grundskola och fritidshem....

Viktig information

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, som gäller från den 1/12, SKA även symptomfria elever/barn stanna hemma om någon i hemmet är smittad med covid -19. Förändringen syftar till att skapa en bra arbetsmiljö för personal och minska smittrisken på skola...

Tack!

Stort tack till alla vårdnadshavare som hjälpt oss skapa möjligheter att begränsa smittan! Vi hoppas att verksamheten kan fortsätta i mer normal form under kommande skolvecka, med start på måndag 23/11. Då är alla välkomna tillbaka som är symtomfria. Vid minsta lilla...