Skolans ledning

Styrelsen för Skärsta Friskola jobbar för att skolan ska vara en trygg plats att växa och utvecklas i. Vår ambition är att alla elever ska känna glädje och delaktighet. Vi vill ge förutsättningar för att undervisningen och lärarsituationen möjliggör utveckling både kunskapsmässigt och personligt för våra elever.

I kombination med digitala verktyg som hjälpmedel vill vi skapa ett tillgängligt lärande och stimulerande lärmiljö för alla elever på skolan. Skärsta Friskola är möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans.

 

Skärsta skolas styrelse:

Anne-Marie Zetterman, ordförande
Jag har arbetat som lärare i 20 år och varit rektor/förskolechef de sista 20 åren av mitt yrkesverksamma liv. Numera är jag pensionär och tycker det är väldigt roligt och intressant att vara med och arbeta för den lilla skolans stora möjligheter.
 
Gunilla Lund, sekreterare
Är utbildad specialpedagog och har arbetat som rektor. Har drivit friskolan Baldersskolan i många år.
 
Aleksandar Srndovic
Jag är verksam på Hallsta Pappersbruk sedan 1989. Vid sidan om jobbet är jag fritidspolitiker, ledamot
i Roslagens Sparbanks styrelse och ledamot i Häveröstiftelsen.
 
Joel Sunnerstrand
Är anställd på Skärsta Friskola sedan 2011. Jobbar som resurs i klass och fritidspersonal. Medlem i den Ekonomiska föreningen för skolan.
 
Anna Westerlund
 
Jennie Sjölund, suppleant