Kontakta oss

Adress:
Skärsta Friskola
Skärstavägen 14
763 30 Hallstavik

Rektor Linda Nordgren Kilpeläinen
Telefon: 070-273 27 84
Epostlinda.kilpelainen@skarstafriskola.net

Fritidshemmet: telefon 076-095 45 57
Förskoleklass, röda huset: telefon:  076- 777 72 19
Skolan, gula huset: telefon: 076- 777 72 12
Kurator: telefon: 760- 777 72 19 , torsdagar
Skolsköterska: Anna Westerlund telefon: 070-454 58 99

 
 
 
 

 

Så här söker du till oss:
Om du är intresserad av att låta ditt barn gå hos oss så kontakta vår rektor Linda Nordgren Kilpeläinen via mejl eller telefon.

Vid sjukanmälan ring

076-095 45 57