Kontakta oss

Adress:
Skärsta Friskola
Skärstavägen 14
763 30 Hallstavik

Rektor Birgitta Norlin
Telefon: 070-273 27 84
Epostbirgitta.norlin@skarstafriskola.net

Fritidshemmet: telefon 076 0954 557
Förskoleklass, röda huset: telefon:  076- 7777 219
Skolan, gula huset: telefon: 076- 7777 212
Kurator: telefon: 760- 7777 219 , torsdagar

 
 
 
 

 

Så här söker du till oss:
Om du är intresserad av att låta ditt barn gå hos oss så kontakta vår rektor Birgitta Norlin via mejl eller telefon.

Vid sjukanmälan ring

076-095 45 57