Under rubriken Om oss hittar du flera sidor med information om skolan, personalen och ledningen.

Så jobbar vi sidan där vi beskriver våra värderingar och där du hittar våra styrande dokument.

Personal – bilder på oss och vilken roll vi har på skolan.

Skolans ledning – skolan ägs av en ekonomisk förening och drivs av en styrelse.

Skolval – Information om vårt löfte till dig och länk till Norrtälje kommuns hemsida där du hittar information om hur du gör skolvalet.

Om skolan – lite information om skolans historia och bilder på vår härliga skolmiljö.