Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 22 jan – 06 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Välkomna tillbaka till en vårtermin!

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal. Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet...

Skärsta friskola önskar en God Jul och Gott Nytt ÅR

Det är dags för höstterminens sista dag! In i det sista så arbetas det i klassrummen och på skolgården leker barnen i snön. Första skoldagen på vårterminen är den 12 januari 2022. Då är personal och elever välkomna tillbaka! Som ni vet är vi tyvärr fortfarande i en...

Information angående smitta på Skärsta friskola

Vi har fått information om att personer på skolan har testats positiva för covid-19. Vi har utfört en analys kring smittspridningen och berörda elever kommer att få utföra gurgeltest i hemmet. Brev om hur det går till har skickats till vårdnadshavare. Så länge som en...

Information kring Covid från Smittskydd Stockholm

Detta gäller vid förkylningssymptom: Stanna hemma, arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 tog sitt prov.  Detta gäller dock inte om du är vaccinerad med två doser eller om du själv haft covid-19 det senaste...

Välkomna till en ny hösttermin

Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med...

Du ska inte tro det blir sommar…

Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter. Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på...

Information om Covid-19

Smittskydd Stockholm meddelar att våg 3 är här. Framförallt är det bland personer i åldersgrupp 0-19 år som smittan stigit mest. Många upplever att det finns en trötthet hos familjer att följa restriktioner. Barn skickas till skolan och olika fritidsaktiviteter trots...

Inför sommaren på fritidshemmet

Läsåret har varit ansträngt för pedagoger och personal under det gångna året. Just nu har vi ökad smittspridning i samhället och det verkar fortsätta stiga. Vi står inför ett sommarlov där vår ambition är att hålla öppet på fritidshemmet för de barn som anmält behov...

Onsdag 24/3 vanlig skoldag

På grund av att höstterminen kortades ned med två dagar så kommer kvalitetsdagen den 24/3 2021 att bli en vanlig skoldag. Eleverna går då i skolan enligt schema. Andra viktiga datum: 6/4- 9/4 Påsklov, v.14 14/5 Lovdag, klämdag 11/6 Sista skoldagen vårtermin 14 juni...

Löpande information

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra fantastiska elever har avslutat ett läsår tillsammans och ta farväl av vår fina åk 6 som ska vidare till högstadiet.
Som reservation ska tilläggas att om vädret skulle ställa till det för oss kan skolavslutningen komma att flyttas till Folkets hus i Hallstavik.

Vi passar på att tacka alla elever och vårdnadshavare för ett fint samarbete, och ser fram emot ett nytt läsår med ökad samverkan.

Sommarlovet kommer för en del av våra elever att tillbringas delvis på fritidshemmet. Vi vädjar till vårdnadshavare att se till att barnen också får lite ledighet och tid tillsammans med familjen.
Om vårdnadshavare inte arbetar eller studerar ska barnen vara hemma.
Under sommaren kommer personalen att utgöras av minst en ordinarie personal, men också en del vikarier. Vi önskar alla en skön sommar!

Efter en härlig sommar kommer skolan att starta igen den 15 augusti kl 8.00..
Då kommer lärare och elever att starta upp ett nytt läsår med färre restriktioner och massor av möjligheter!
Viktiga datum för kommande läsår är:
HÖSTTERMIN
9-11 augusti, arbetsperioden börjar för lärare.
12 augusti, Fritidshemmet är stängt hela dagen.
15 augusti, Skolan börjar och alla elever är välkomna!
3 oktober, fritidshemmet är stängt för planering och kvalitetsredovisning
31 oktober till 2 november, Allhelgona lov.
22 december är sista skoldagen för terminen.
23 december till 10 januari, Jullov.
VÅRTERMIN
9 januari, arbetsperioden börjar för lärare.
9 januari, Fritidshemmet och skolan är stängd för planering och kvalitetsarbete.
10 januari, Första skoldagen för vårterminen
27 februari till 3 mars, Sportlov
23 mars, fritidshemmet stängt för planering och kvalitetsarbete.
11-14 april, Påsklov.
19 maj, lovdag
6 juni, nationaldag
5 juni, lovdag
8 juni sista skoldagen
12 juni, fritidshemmet stängt för planering och kvalitetsarbete.

Fritidshemmet stänger kl 16 för APT:
Måndag 22/8
Tisdag 27/9
Onsdag 26/10
Måndag 21/11
Tisdag 20/12

Med vänlig hälsning,

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Välkomna tillbaka till en vårtermin!

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal.
Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet funnits familjer kopplade till Skärsta friskola som insjuknat.

Enligt smittskydd Stockholm så har vi ännu inte nått kulmen på antal insjuknade, så vi kan fram till mitten av februari räkna med ökad spridning.
På skolan arbetar vi med att separera klasser i möjligaste mån, samt att sköta hygien och städning på ett effektivt sätt. Vi fortsätter med att hålla avstånd. Hämtning och lämning av barn sker utomhus. Vänligen respektera detta!

Om någon inom familjen har symptom för covid bör hela familjen stanna hemma i karantän i minst 7 dagar och i möjligaste mån testa sig med PCR-test, enligt region Stockholm. Det ska vara 7 dagar hemma, varav minst två feberfria dagar innan man får återgå till förskoleklass eller grundskola. Det råder tyvärr brist på PCR-test just nu, vilket innebär att vi får använda oss av självtest från apoteket eller handeln. Dessa test är inte alltid helt tillförlitliga men får man ett positivt svar, så bör man handla som om personen är smittad och att alla i familjen måste vara hemma i 7 dagar. Nya test kan göras efter 5 dagar för att kontrollera resten av familjen innan återgång till skola och arbete.

Vi tackar alla elever och vårdnadshavare för visad hänsyn och gott samarbete! Nu ser vi fram emot en allt ljusare och friskare vår.

Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Viktiga datum hösttermin 2021
9/8 Rektorsexpeditionen öppen
10/8 Lärarna börjar
13/8 Fritidshemmet stängt
16/8 Första skoldagen
31/8 Fritidshemmet stänger kl 16
29/9 Fritidshemmet stänger kl 16
4/10 Skola och fritidshem är stängt
28/10 Fritidshemmet stänger kl 16
1-5/11 Höstlov
22/11 Fritidshemmet stänger kl 16
16/12 Fritidshemmet stänger kl 16
22/12 Höstterminens sista dag

Viktiga datum vårtermin 2022
11/1 Fritidshemmet stängt
12/1 Skolan startar
15/2 Fritidshemmet stänger kl 16
28/2-4/3 Sportlov
15/3 Fritidshemmet stänger kl 16
23/3 Skola och fritidshem stängt
15/4-22/4 Påsklov
26/4 Fritidshemmet stänger kl 16
18/5 Fritidshemmet stänger kl 16
6/6 Lov
9/6 Sista skoldagen för terminen
13/6 Fritidshemmet stängt