Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 24 jan – 12 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

VIKTIG INFORMATION COVID-19

Skärsta friskola har fått ett konstaterat fall av Covid-19.
Vi ber er att vara uppmärksamma på symtom och se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vid symtom hos någon i familjen ska samtliga vara hemma från skola och förskoleklass.
Har man symtom ska man testa sig och inte återkomma till verksamheten innan det negativa provsvaret kommit, dvs man är positiv till motsatsen är bevisad.
Har man varit på resa utomlands får man inte återkomma till verksamheten utan att ett test för covid-19 gjorts. Testet ska sedan göras om efter 5 dagar. Därefter får man återvända till skola och fritidshem om provsvaren är negativa.
Vi vädjar också till alla familjer som varit på resa inom landet, t ex skidorter och fritidshus, att vara uppmärksamma på symtom. Smittorisken beräknas vara stor i hela landet. Högstadieskolor och gymnasieskolor hålls stängda efter lovet. Skärsta friskola är öppen.
Om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er.

Ta hand om er!

Med vänlig hälsning

Linda Nordgren Kilpeläinen
Rektor Skärsta friskola

Viktig information


Sportlovet är här och många har valt att stanna hemma för att vara lediga tillsammans. Det finns också de som har planerat för en ledighet på annan ort. Eftersom smittspridningen återigen har ökat och riskerar att slå hårt mot samhället, så vädjar vi till elever och vårdnadshavare att vara försiktiga och visa hänsyn.

Rekommendationer från folkhälsomyndigheten är:
Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19. Det vill säga, alla i en familj bör vara hemma vid symptom.
Alla i ett hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19. (smittskyddslagen)

Rekommendationen efter hemkomst från utlandsresa (Även Åland):
Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa.
Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter.
Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19.
Rekommendationen gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn. Medan du väntar på testning och sen på provsvaren bör du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige. Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Tack för visad hänsyn och ta hand om varandra!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6

Läsårsdata 2020-2021

Läsårsdata 2020/2021

2020/2021 Arbetsårsdagar
12 aug – 13 aug ons – tors Arbetsperioden börjar för lärare, planeringsdag (undervisningsfri)
14 aug fre Kvalitetsdag, fritidshemmet stängt (undervisningsfri)
17 aug – 18 aug mån – tis Planeringsdagar (undervisningsfri)
19 aug ons Första skoldagen
5 okt mån Kvalitetsdag (undervisningsfri)
26 okt – 28 okt mån – ons Kompetensutvecklingsdagar (undervisningsfri)
29 okt – 30 okt tors – fre Allhelgona lov
22 dec tis Sista skoldagen, höstterminen
7 jan tors Kvalitetsdag, fritidshemmet stängt (undervisningsfri)
8 jan fre Planeringsdag (undervisningsfri)
11 jan mån Första skoldagen för vårterminen
1 mars – 5 mars mån – fre Sportlov, vecka 9
24 mars ons Kvalitetsdag (undervisningsfri)
6 apr – 9 apr tis – fre Påsklov vecka 14
14 maj fre Lovdag, klämdag
10 juni tors Sista skoldag vårtermin
11 juni fre Planeringsdag (undervisningsfri)
14 juni mån Kvalitetsdag, fritidshemmet stängt (undervisningsfri)
15 juni tis Planeringsdag (undervisningsfri)

Lovdag= Både elever och lärare är lediga
Undervisningsfri = elever lediga, lärare arbetar