Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 24 jan – 12 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Information kring Covid från Smittskydd Stockholm

Detta gäller vid förkylningssymptom:

  • Stanna hemma, arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 tog sitt prov.  Detta gäller dock inte om du är vaccinerad med två doser eller om du själv haft covid-19 det senaste halvåret.

  • Barn i hushållet ska också stanna hemma från förskola/skola under samma tid.

  • Lämna prov om du får symtom som inte går över inom 24 timmar. Invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats, studier eller skola. Detta gäller alla från och med förskoleklass och även dig som är vaccinerad med två doser.

  • Även du som inte har några symtom bör lämna prov som utförs när cirka fem dagar gått efter det att personen du bor med som har covid-19 tog sitt prov. Beställ provet någon/några dagar innan det ska göras. Detta gäller alla från förskoleklass och uppåt. När du beställt ett prov måste du invänta svaret innan du går tillbaka till din arbetsplats eller skola. Om provet visar att du har covid-19 får du ny information och måste stanna hemma minst en vecka ytterligare från det att provet togs. Det är extra viktigt att du tar detta prov om den du bor ihop med som har covid-19 kan ha blivit smittad utomlands. Om du är vaccinerad med två doser eller haft covid-19 de senaste 6 månaderna behöver du vanligen inte lämna något prov om du inte har några symtom. För dig som arbetar inom sjukvård eller omsorg, se nedan.  

  • Visar provet att du inte har covid-19 och du fortfarande är symtomfri kan du efter sju dagar återgå till din arbetsplats, skolan, högskolan eller universitet. 

Du behöver också:

  • vara fortsatt observant på symtom
  • isolera dig om du får symtom
  • lämna prov om du får symtom som varar mer än 24 timmar, även om du provtagit dig innan.

Välkomna till en ny hösttermin

Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med Nour (lärare) och Joel S. Första veckorna förstärker vi också med nygamla Joel B. Gianina och Lena kommer att arbeta med åk 2 och 3. Sten, Linda F och Sanna kommer att ta hand om åk 5 och 6.

Elevhälsoteamet kommer att arbeta gemensamt tillsammans med rektor kring våra elever på torsdagar och består av specialpedagog Therese, kurator Lillevi och skolsköterska Anna.

Pandemin påverkade vårt gemensamma arbete på många sätt under det förra läsåret. Eftersom de flesta av våra elever fortfarande saknar vaccin kommer vi att hålla fast vid många av de restriktioner och rutiner som vi har varit tvungna att införa. Närundervisningen kommer att fortsätta, men vi kommer även fortsättningsvis att vara restriktiva kring besök i skolan samt genomföra riskanalyser inför utflykter. Detta leder till begränsningar för verksamheten och öppnar för digitala lösningar. Vi kommer att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Därför vill vi påminna om att tidigare riktlinjer om hygien, socialt avstånd och undvikandet av trängsel gäller. Vid förkylningssymtom ska man stanna hemma till man testat sig och fått svar. Det är minst två symtomfria dagar innan man kan återgå till skola och fritids efter sjukdom. Även om man är vaccinerad så kan man bära på smitta.

Vid konstaterad Covid i hemmet råder en veckas karantän för eleven. Om vårdnadshavare får symtom som kan vara Covid, ska hen testa sig, men så länge det inte är konstaterad Covid kan eleven gå till skolan.

Rektorsexpeditionen är öppen mellan 8-16, måndag till torsdag. Telefon till rektor är 070 2732784.

Nu är vi alla laddade med ny energi för att starta upp det här läsåret! Välkomna alla nya och gamla elever och vårdnadshavare!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola

Viktiga datum hösttermin 2021
9/8 Rektorsexpeditionen öppen
10/8 Lärarna börjar
13/8 Fritidshemmet stängt
16/8 Första skoldagen
31/8 Fritidshemmet stänger kl 16
29/9 Fritidshemmet stänger kl 16
4/10 Skola och fritidshem är stängt
28/10 Fritidshemmet stänger kl 16
1-5/11 Höstlov
22/11 Fritidshemmet stänger kl 16
16/12 Fritidshemmet stänger kl 16
22/12 Höstterminens sista dag