Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 24 jan – 12 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Välkomna till en ny hösttermin

Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med Nour (lärare) och Joel S. Första veckorna förstärker vi också med nygamla Joel B. Gianina och Lena kommer att arbeta med åk 2 och 3. Sten, Linda F och Sanna kommer att ta hand om åk 5 och 6.
Elevhälsoteamet kommer att arbeta gemensamt tillsammans med rektor kring våra elever på torsdagar och består av specialpedagog Therese, kurator Lillevi och skolsköterska Anna.
Pandemin påverkade vårt gemensamma arbete på många sätt under det förra läsåret. Eftersom de flesta av våra elever fortfarande saknar vaccin kommer vi att hålla fast vid många av de restriktioner och rutiner som vi har varit tvungna att införa. Närundervisningen kommer att fortsätta, men vi kommer även fortsättningsvis att vara restriktiva kring besök i skolan samt genomföra riskanalyser inför utflykter. Detta leder till begränsningar för verksamheten och öppnar för digitala lösningar. Vi kommer att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Därför vill vi påminna om att tidigare riktlinjer om hygien, socialt avstånd och undvikandet av trängsel gäller. Vid förkylningssymtom ska man stanna hemma till man testat sig och fått svar. Det är minst två symtomfria dagar innan man kan återgå till skola och fritids efter sjukdom. Även om man är vaccinerad så kan man bära på smitta.
Vid konstaterad Covid i hemmet råder en veckas karantän för eleven. Om vårdnadshavare får symtom som kan vara Covid, ska hen testa sig, men så länge det inte är konstaterad Covid kan eleven gå till skolan.
Rektorsexpeditionen är öppen mellan 8-16, måndag till torsdag. Telefon till rektor är 070 2732784.
Nu är vi alla laddade med ny energi för att starta upp det här läsåret! Välkomna alla nya och gamla elever och vårdnadshavare!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola

Du ska inte tro det blir sommar…

Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter.
Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på skolgården. Även denna avslutning fick anpassas efter pandemin och tyvärr fick inga vårdnadshavare delta. Inför hösten önskar vi att alla pandemivågor ebbat ut.
Inför skolstarten den 16 augusti kommer vi att ha en del små förändringar. Ny specialpedagog på skolan är Therese Henne som också kommer att arbeta i elevhälsoteamet. Två lärare önskar vi lycka till inför nästa år, Charlott och Linda Å. De har valt att fortsätta arbeta på andra orter.
Fritidshemmet kommer att vara öppet under hela sommaren för våra elever, men vi vädjar till er vårdnadshavare att så långt det är möjligt låta era barn vara lediga så mycket som möjligt i sommar. Om vårdnadshavare är ledig eller hemma så ska barnet också vara det. Arbets- eller studieschema kan komma att krävas in.

Avslutningsvis tackar vi för det här året och önskar alla elever och vårdnadshavare en trevlig sommar!

/Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Läsårsdata 2021-2022
HÖSTTERMIN
Lärarna börjar 10 augusti
Fritidshemmet är stängt den 13 augusti
Skolstart 16 augusti
Kvalitetsdag (undervisningsfri) 4 oktober
Höstlov 1-5 november
Sista skoldagen 22 december, jullov
VÅRTERMIN
Lärarna börjar 10 januari, fritidshemmet är stängt. Kvalitetsdag
Första skoldagen vårtermin, 12 januari
Sportlov v. 9 (28 februari- 4 mars)
Kvalitetsdag 23 mars
Påsklov vecka 16, 19 april-22 april
27 maj Lovdag, klämdag
Sista skoldagen 9 juni
Kvalitetsdag 13 juni, fritidshemmet stängt

Viktiga datum hösttermin 2021
9/8 Rektorsexpeditionen öppen
10/8 Lärarna börjar
13/8 Fritidshemmet stängt
16/8 Första skoldagen
31/8 Fritidshemmet stänger kl 16
29/9 Fritidshemmet stänger kl 16
4/10 Skola och fritidshem är stängt
28/10 Fritidshemmet stänger kl 16
1-5/11 Höstlov
22/11 Fritidshemmet stänger kl 16
16/12 Fritidshemmet stänger kl 16
22/12 Höstterminens sista dag