Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 22 jan – 06 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid.
Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan där lust, glädje och utveckling är en framstående del i barnens utvecklingsprocess.
Vi har tydliga trivselregler där vi påminner barnen genom olika insatser såsom trygghetsvärd och mentorskap för yngre för att vidarebefordra och bibehålla kulturen på demokratisk grund – där alla är lika mycket värda.
Skollagen och diskrimineringslagen
Vi är skyldiga enligt lag att följa skollagen. I skollagen ingår även diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är en tvingande, vilket innebär att när en elev utsätter en annan elev för kränkning, är vi skyldiga att agera. Vi följer en handlingsplan, där vi har kommunikation med barnet om etiska och moraliska värderingar, men även med Er vårdnadshavare.
Det har den senaste tiden ökat med olämpliga beteenden som ligger i linje med diskrimineringslagen, i form av etniska glåpord och sexuella trakasserier.
För att vi ska arbeta mot samma mål, ber vi er att samtala med era barn om lämpligt språkbruk och uppförande.
Med vänliga hälsningar
Rektor
Linda Nordgren Kilpeläinen

Viktiga datum hösttermin 2022
9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Viktiga datum vårtermin 2023
9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
27 februari till 3 mars: Sportlov
23 mars: Fritidshemmet är stängt
11-14 april: Påsklov
19 maj: Lovdag
6 juni: Nationaldag
5 juni: Lovdag
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del förändringar: Förskoleklassen kommer att...

read more

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra fantastiska elever har avslutat ett...

read more

Välkomna tillbaka till en vårtermin!

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal. Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet funnits familjer kopplade till...

read more

Skärsta friskola önskar en God Jul och Gott Nytt ÅR

Det är dags för höstterminens sista dag! In i det sista så arbetas det i klassrummen och på skolgården leker barnen i snön. Första skoldagen på vårterminen är den 12 januari 2022. Då är personal och elever välkomna tillbaka! Som ni vet är vi tyvärr fortfarande i en pandemi med ökad smittspridning...

read more