Skolval

 

Väljer du oss

får ditt barn möjlighet att gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi arbetar dagligen med relationer. Vi vill att ditt barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan, och vara här med lust och glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Här visar vi att kunskap är roligt och viktigt och vi strävar efter att varje barn ska utvecklas maximalt i sitt lärande.

Vår timplan följer Skolverkets timplan.

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass kan göra ett skolval mellan den 16 januari och 6 februari 2020. Skärsta friskola är en fristående skola och vill du placera ditt barn här behöver du göra skolvalet.

Mer information om skolval i Norrtälje kommun hittar du på kommunens hemsida www.norrtalje.se/skolval