Så jobbar vi

Hos oss får ditt barn möjlighet att gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi arbetar dagligen med relationer. Vi vill att ditt barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan, och vara här med lust och glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Här visar vi att kunskap är roligt och viktigt och vi strävar efter att varje barn ska utvecklas maximalt i sitt lärande.

Vår timplan följer Norrtälje kommuns timplan, med vissa små skillnader.

Trivsel och trygghet

För att skapa ett bra klimat på skolan för både trivsel och kunskapsinhämtning krävs ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Vi förväntar oss av alla vårdnadshavare att de ser till att barnen kommer till skolan i tid, mätta och utvilade och med kläder som passar vädret. Vårdnadshavare och personal behöver tillsammans se till att barnen förstår att skolan är viktig. Personalen  har ett positivt bemötande och lyssnar på barnen och hjälper dem att lösa konflikter. Personalen är föredömen. Personalen har ansvar för att relevant information kommer till vårdnadshavarna.

Trivselregler

 • Här är allas trivsel allas ansvar.
 • Här bestämmer och ansvarar de vuxna för verksamheten, så barnen ska lyssna på de vuxna.
 • Här råder nolltolerans mot våld.
 • Här använder vi ett trevligt språk.
 • Här ser vi till att det är arbetsro och matro.
 • Här är vi varsamma med skolans material.
 • Här passar vi tiden.
 • Här gäller skolans gränser under skoltid och fritidstid.
 • Här går eleverna ut under rasterna.
 • Här hänger vi upp ytterkläder och ställer skor i hallen.
 • Här tar vi inte med oss godis till skolan.
 • Här får vi betala för saker vi förstör med flit.
 • Här använder inte elever mobiler under skoltid.
 • För allas säkerhet kastar vi inte snöboll, åker vi inte kana utan hjälm, cyklar vi bara på anvisat område och springer inte inomhus.