Om skolan

Skärsta skola har funnits i ca 100 år. Den var en kommunal skola under 1900-talet och fram till 2006, då beslöt kommunen att den skulle läggas ned. Eftersom skolan var populär hos både elever och föräldrar bestämde sig personalen för att driva skolan vidare i privat regi. Skärsta friskola blev verklighet 2006 och drivs av en ekonomisk förening med hjälp av en styrelse. All eventuell vinst investeras i verksamheten.