Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

02 August 2022

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23.

Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00.
Då fylls alla salar med elever och personal igen!

Inför skolstart har vi en del förändringar:

Förskoleklassen kommer att hålla till i Måsen i röda huset tillsammans med Johanna och Veronica.
Årskurs 1 kommer att vara i gula huset, nedervåning, med Ninna, Joel B och Ahmed.
Årskurs 2 kommer att stanna i sitt klassrum i gula huset, men får lära känna Elisabeth. Jennie stannar i gruppen.
Årskurs 3 flyttar upp en våning i gula huset och fortsätter med Selma, Joel S och Harri.
Årskurs 4 och 5 kommer att fortsätta tillsammans med Gianina och Lena.
Årskurs 6 kommer att fortsätta med Linda och Sanna i Tärnan, röda huset.
Specialpedagog är Therese.

Även i år kan vi vara stolta över att alla lärare är behöriga!

Under året kommer vi att ha idrott utomhus till att börja med, för att sedan övergå till Hallstaviks gymnastiksal. Ahmed kommer att vara idrottslärare.
Även hemkunskap kommer vi att ha i Hallsta skola.
Eftersom så gott som alla valde spanska i årskurs 6 så kommer vi att erbjuda det på skolan.

Fritidsansvarig är Linda Fogelström. På fritids kommer vi att dela upp barnen i Lill-fritids och Stor-fritids precis som föregående läsår. Varje elev kommer också att ha en mentor på fritids.

Köksansvarig är Leea.
Samawada ansvarar för städ.
IT-ansvarig är Ace.

Elevhälsoteamet kommer i år att vara tillgängliga främst på torsdagar och består av Anna, skolsköterska, Sandy, kurator, Therese, specialpedagog och Linda, rektor.

Eftersom vi har sett ett ökat digitalt behov har vi valt att från och med höstterminen använda Unikum som digital plattform. Plattformen används redan av Norrtälje kommun, vilket underlättar för elever och vårdnadshavare. I Unikum kommer ni att kunna följa skolans arbete och era barns kunskapsutveckling.

Viktiga datum hösttermin 2022
9-11 augusti: Lärarna börjar
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Med hopp om en fantastisk höst!

Med vänliga hälsningar

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Välkomna tillbaka till en vårtermin!

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal. Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt