Den blomstertid nu kommer…

31 May 2022

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra fantastiska elever har avslutat ett läsår tillsammans och ta farväl av vår fina åk 6 som ska vidare till högstadiet.
Som reservation ska tilläggas att om vädret skulle ställa till det för oss kan skolavslutningen komma att flyttas till Folkets hus i Hallstavik.

Vi passar på att tacka alla elever och vårdnadshavare för ett fint samarbete, och ser fram emot ett nytt läsår med ökad samverkan.

Sommarlovet kommer för en del av våra elever att tillbringas delvis på fritidshemmet. Vi vädjar till vårdnadshavare att se till att barnen också får lite ledighet och tid tillsammans med familjen.
Om vårdnadshavare inte arbetar eller studerar ska barnen vara hemma.
Under sommaren kommer personalen att utgöras av minst en ordinarie personal, men också en del vikarier. Vi önskar alla en skön sommar!

Efter en härlig sommar kommer skolan att starta igen den 15 augusti kl 8.00..
Då kommer lärare och elever att starta upp ett nytt läsår med färre restriktioner och massor av möjligheter!
Viktiga datum för kommande läsår är:
HÖSTTERMIN
9-11 augusti, arbetsperioden börjar för lärare.
12 augusti, Fritidshemmet är stängt hela dagen.
15 augusti, Skolan börjar och alla elever är välkomna!
3 oktober, fritidshemmet är stängt för planering och kvalitetsredovisning
31 oktober till 2 november, Allhelgona lov.
22 december är sista skoldagen för terminen.
23 december till 10 januari, Jullov.
VÅRTERMIN
9 januari, arbetsperioden börjar för lärare.
9 januari, Fritidshemmet och skolan är stängd för planering och kvalitetsarbete.
10 januari, Första skoldagen för vårterminen
27 februari till 3 mars, Sportlov
23 mars, fritidshemmet stängt för planering och kvalitetsarbete.
11-14 april, Påsklov.
19 maj, lovdag
6 juni, nationaldag
5 juni, lovdag
8 juni sista skoldagen
12 juni, fritidshemmet stängt för planering och kvalitetsarbete.

Fritidshemmet stänger kl 16 för APT:
Måndag 22/8
Tisdag 27/9
Onsdag 26/10
Måndag 21/11
Tisdag 20/12

Med vänlig hälsning,

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Välkomna tillbaka till en vårtermin!

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal. Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt