Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid.
Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan där lust, glädje och utveckling är en framstående del i barnens utvecklingsprocess.
Vi har tydliga trivselregler där vi påminner barnen genom olika insatser såsom trygghetsvärd och mentorskap för yngre för att vidarebefordra och bibehålla kulturen på demokratisk grund – där alla är lika mycket värda.
Skollagen och diskrimineringslagen
Vi är skyldiga enligt lag att följa skollagen. I skollagen ingår även diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är en tvingande, vilket innebär att när en elev utsätter en annan elev för kränkning, är vi skyldiga att agera. Vi följer en handlingsplan, där vi har kommunikation med barnet om etiska och moraliska värderingar, men även med Er vårdnadshavare.
Det har den senaste tiden ökat med olämpliga beteenden som ligger i linje med diskrimineringslagen, i form av etniska glåpord och sexuella trakasserier.
För att vi ska arbeta mot samma mål, ber vi er att samtala med era barn om lämpligt språkbruk och uppförande.
Med vänliga hälsningar
Rektor
Linda Nordgren Kilpeläinen