Välkomna tillbaka till en vårtermin!

19 January 2022

Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal.
Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet funnits familjer kopplade till Skärsta friskola som insjuknat.

Enligt smittskydd Stockholm så har vi ännu inte nått kulmen på antal insjuknade, så vi kan fram till mitten av februari räkna med ökad spridning.
På skolan arbetar vi med att separera klasser i möjligaste mån, samt att sköta hygien och städning på ett effektivt sätt. Vi fortsätter med att hålla avstånd. Hämtning och lämning av barn sker utomhus. Vänligen respektera detta!

Om någon inom familjen har symptom för covid bör hela familjen stanna hemma i karantän i minst 7 dagar och i möjligaste mån testa sig med PCR-test, enligt region Stockholm. Det ska vara 7 dagar hemma, varav minst två feberfria dagar innan man får återgå till förskoleklass eller grundskola. Det råder tyvärr brist på PCR-test just nu, vilket innebär att vi får använda oss av självtest från apoteket eller handeln. Dessa test är inte alltid helt tillförlitliga men får man ett positivt svar, så bör man handla som om personen är smittad och att alla i familjen måste vara hemma i 7 dagar. Nya test kan göras efter 5 dagar för att kontrollera resten av familjen innan återgång till skola och arbete.

Vi tackar alla elever och vårdnadshavare för visad hänsyn och gott samarbete! Nu ser vi fram emot en allt ljusare och friskare vår.

Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt