Terminen har startat på skolan och det är härligt när skolan fylls på med elever och personal.
Läget efter lovet har varit osäkert ur en smittosynpunkt. På skolan finns det personal som konstaterats vara positiva i covid-19. Vi känner också till att det under lovet funnits familjer kopplade till Skärsta friskola som insjuknat.

Enligt smittskydd Stockholm så har vi ännu inte nått kulmen på antal insjuknade, så vi kan fram till mitten av februari räkna med ökad spridning.
På skolan arbetar vi med att separera klasser i möjligaste mån, samt att sköta hygien och städning på ett effektivt sätt. Vi fortsätter med att hålla avstånd. Hämtning och lämning av barn sker utomhus. Vänligen respektera detta!

Om någon inom familjen har symptom för covid bör hela familjen stanna hemma i karantän i minst 7 dagar och i möjligaste mån testa sig med PCR-test, enligt region Stockholm. Det ska vara 7 dagar hemma, varav minst två feberfria dagar innan man får återgå till förskoleklass eller grundskola. Det råder tyvärr brist på PCR-test just nu, vilket innebär att vi får använda oss av självtest från apoteket eller handeln. Dessa test är inte alltid helt tillförlitliga men får man ett positivt svar, så bör man handla som om personen är smittad och att alla i familjen måste vara hemma i 7 dagar. Nya test kan göras efter 5 dagar för att kontrollera resten av familjen innan återgång till skola och arbete.

Vi tackar alla elever och vårdnadshavare för visad hänsyn och gott samarbete! Nu ser vi fram emot en allt ljusare och friskare vår.

Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor