Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter.

Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på skolgården. Även denna avslutning fick anpassas efter pandemin och tyvärr fick inga vårdnadshavare delta. Inför hösten önskar vi att alla pandemivågor ebbat ut.

Inför skolstarten den 16 augusti kommer vi att ha en del små förändringar. Ny specialpedagog på skolan är Therese Henne som också kommer att arbeta i elevhälsoteamet. Två lärare önskar vi lycka till inför nästa år, Charlott och Linda Å. De har valt att fortsätta arbeta på andra orter.

Fritidshemmet kommer att vara öppet under hela sommaren för våra elever, men vi vädjar till er vårdnadshavare att så långt det är möjligt låta era barn vara lediga så mycket som möjligt i sommar. Om vårdnadshavare är ledig eller hemma så ska barnet också vara det. Arbets- eller studieschema kan komma att krävas in.

Avslutningsvis tackar vi för det här året och önskar alla elever och vårdnadshavare en trevlig sommar!

/Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Läsårsdata 2021-2022
HÖSTTERMIN
Lärarna börjar 10 augusti
Fritidshemmet är stängt den 13 augusti
Skolstart 16 augusti
Kvalitetsdag (undervisningsfri) 4 oktober
Höstlov 1-5 november
Sista skoldagen 22 december, jullov
VÅRTERMIN
Lärarna börjar 10 januari, fritidshemmet är stängt. Kvalitetsdag
Första skoldagen vårtermin, 12 januari
Sportlov v. 9 (28 februari- 4 mars)
Kvalitetsdag 23 mars
Påsklov vecka 16, 19 april-22 april
27 maj Lovdag, klämdag
Sista skoldagen 9 juni
Kvalitetsdag 13 juni, fritidshemmet stängt