Du ska inte tro det blir sommar…

14 June 2021

Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter.

Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på skolgården. Även denna avslutning fick anpassas efter pandemin och tyvärr fick inga vårdnadshavare delta. Inför hösten önskar vi att alla pandemivågor ebbat ut.

Inför skolstarten den 16 augusti kommer vi att ha en del små förändringar. Ny specialpedagog på skolan är Therese Henne som också kommer att arbeta i elevhälsoteamet. Två lärare önskar vi lycka till inför nästa år, Charlott och Linda Å. De har valt att fortsätta arbeta på andra orter.

Fritidshemmet kommer att vara öppet under hela sommaren för våra elever, men vi vädjar till er vårdnadshavare att så långt det är möjligt låta era barn vara lediga så mycket som möjligt i sommar. Om vårdnadshavare är ledig eller hemma så ska barnet också vara det. Arbets- eller studieschema kan komma att krävas in.

Avslutningsvis tackar vi för det här året och önskar alla elever och vårdnadshavare en trevlig sommar!

/Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Läsårsdata 2021-2022
HÖSTTERMIN
Lärarna börjar 10 augusti
Fritidshemmet är stängt den 13 augusti
Skolstart 16 augusti
Kvalitetsdag (undervisningsfri) 4 oktober
Höstlov 1-5 november
Sista skoldagen 22 december, jullov
VÅRTERMIN
Lärarna börjar 10 januari, fritidshemmet är stängt. Kvalitetsdag
Första skoldagen vårtermin, 12 januari
Sportlov v. 9 (28 februari- 4 mars)
Kvalitetsdag 23 mars
Påsklov vecka 16, 19 april-22 april
27 maj Lovdag, klämdag
Sista skoldagen 9 juni
Kvalitetsdag 13 juni, fritidshemmet stängt

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt