Jag hoppas att många föräldrar kommer föräldramötet med Föräldraskap i fokus den 21 marsIngrid Gråberg har haft två träffar även med personalen Skärsta friskola och vi ska ha ett till möte i april. Mötena har handlat om mobbing och kränkande behandling och ska handla om förhållningssätt gentemot eleverna. Det är ett led i vårt förebyggande arbete för att eleverna ska ha det tryggt i skolan. Föräldramötet kommer att inledas med kort allmän information om situationen i skolan och fritidshemmet just nu

Samverkansgruppen med föräldrarepresentanter från de olika klasserna och rektor kommer att träffas 11 april 17.3018.30. Det går bra att framföra synpunkter till representanterna om vad som bör tas upp. Ni kan naturligtvis också alltid ta upp olika saker med mig. Jag kan nås telefon 0702732 784 men lättast med mejl till birgitta.norlin@skarstafriskola.net.

Tyvärr måste jag flytta en APTtid som ni tidigare fått besked om. Det APT möte som skulle ha varit torsdag 2 maj flyttas fram en vecka till torsdag 9 maj. Det är då all personal har möte kl.16.00 barnen måste hämtas senast . Vänd er till mig om det blir problem med detta. De återstående tiderna för APT denna termin blir : 5/3, 3/4 och 9/5.

Birgitta Norlin
rektor Skärsta friskola