Föräldramöte, samverkansgrupp och APT

06 February 2019

Jag hoppas att många föräldrar kommer föräldramötet med Föräldraskap i fokus den 21 marsIngrid Gråberg har haft två träffar även med personalen Skärsta friskola och vi ska ha ett till möte i april. Mötena har handlat om mobbing och kränkande behandling och ska handla om förhållningssätt gentemot eleverna. Det är ett led i vårt förebyggande arbete för att eleverna ska ha det tryggt i skolan. Föräldramötet kommer att inledas med kort allmän information om situationen i skolan och fritidshemmet just nu

Samverkansgruppen med föräldrarepresentanter från de olika klasserna och rektor kommer att träffas 11 april 17.3018.30. Det går bra att framföra synpunkter till representanterna om vad som bör tas upp. Ni kan naturligtvis också alltid ta upp olika saker med mig. Jag kan nås telefon 0702732 784 men lättast med mejl till birgitta.norlin@skarstafriskola.net.

Tyvärr måste jag flytta en APTtid som ni tidigare fått besked om. Det APT möte som skulle ha varit torsdag 2 maj flyttas fram en vecka till torsdag 9 maj. Det är då all personal har möte kl.16.00 barnen måste hämtas senast . Vänd er till mig om det blir problem med detta. De återstående tiderna för APT denna termin blir : 5/3, 3/4 och 9/5.

Birgitta Norlin
rektor Skärsta friskola

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt