Hösten är här
Nu är höstterminen i full gång. På både skolan och fritidshemmet är det fullt av aktiviteter igång.
Viktiga datum för er vårdnadshavare att komma ihåg är:
Hösttermin
Fritids stänger tidigt dvs kl 16.00:
Tisdag 8 oktober
Onsdag 6 november
Torsdag 5 december
Fritids har stängt hela dagen:
Tisdag 10 december
Vårtermin
Fritids har stängt hela dagen:
Onsdag 8 januari
Fritids stänger tidigt dvs 16.00:
Måndag 3 februari
Tisdag 10 mars
Onsdag 1 april
Torsdag 7 maj
Fredag 5 juni
Om ni har problem med att lösa barnomsorg på något av dessa datum vill vi att ni kontaktar oss senast en månad innan.
Samverkansgrupp ses 12 november kl 18.00-19.30 på skolan. I samverkansgruppen ingår rektor, vårdnadshavare, lärar- och fritidsrepresentanter.

Linda Nordgren Kilpeläinen
Rektor Skärsta Friskola