Hösttermin på Skärsta friskola

02 November 2020

Halva terminen har passerat och på både fritidshemmet och skolan är det full aktivitet. Lokalerna har fått en viss upprustning under sommaren. Både skola och fritidshem har fler elever än föregående år, vilket innebär att det har anställts en del ny personal. Även i år kan vi vara stolta över att alla lärare är behöriga!
Det som påverkar vår verksamhet i hög grad är förstås Covid-19. Under vecka 45 kommer restriktionerna återigen stärkas. Många möten, utflykter och aktiviteter ställs in. Vi hoppas att vårdnadshavare har förståelse för detta och fortsätter att visa hänsyn.
Det innebär att lämning och hämtning av barn kommer att ske utomhus. Inga vårdnadshavare eller andra anhöriga bör vistas inomhus i skolans lokaler. De nya restriktionerna kommer att innebära att besök i idrottshall och badhus ställs in under en period.
Elever i skolan bör vara symptomfria i 2 dagar innan de får vara i skolan eller på fritidshemmet. Testa er gärna för covid-19
Samverkansmöte den 10/11 kommer att ställas in. Eftersom vi gärna vill ha en dialog med er vårdnadshavare, så önskar vi gärna att ni som valt att som vårdnadshavare delta i samverkansgruppen, hör av er till oss med frågor och funderingar via mejl. Då kan vi på skola och fritidshem ta del av era tankar och återkoppla. Mejl skickas till rektor, linda.kilpelainen@skarstafriskola.net

Vårtermin 2021
7/1 2021 Fritidshemmet stängt (Undervisningsfri)
8/1 (Undervisningsfri)
11/1 Första skoldagen för vårterminen
1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt
Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
HT
• Torsdag 26/11
Torsdag 17/12
VT
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6

Ta hand om er!

Med vänlig hälsning

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor.

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt