Läsåret har varit ansträngt för pedagoger och personal under det gångna året. Just nu har vi ökad smittspridning i samhället och det verkar fortsätta stiga. Vi står inför ett sommarlov där vår ambition är att hålla öppet på fritidshemmet för de barn som anmält behov av omsorg. Vi vädjar därför till alla vårdnadshavare att låta era barn vara lediga från fritidshemmet under delar av sommaren. Eventuella ändringar kan göras till personalen. Syftet med detta är att så många pedagoger som möjligt ska få ledigt och att vi kan tillhandahålla rätt bemanning i verksamheten.

Utifrån rådande situation påminner vi vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar, att era barn inte har rätt till vistelsetid på fritidshemmet om ni har semester eller lediga dagar. I särskilda fall kan vi komma att kräva att arbetsintyg lämnas in från arbetsgivare.

Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola