Vi har fått information om att personer på skolan har testats positiva för covid-19. Vi har utfört en analys kring smittspridningen och berörda elever kommer att få utföra gurgeltest i hemmet. Brev om hur det går till har skickats till vårdnadshavare.
Så länge som en person inte visar symptom kan personen komma till skolan. De som visar symptom eller visar sig smittade via gurgeltest ska stanna hemma liksom övriga medlemmar i hushållet. Medlemmar av hushållet ska stanna hemma minst 7 dagar och rekommenderas att testa sig trots att de inte uppvisar symptom.

Vid ytterligare frågor kan ni kontakta skolan eller läsa information hos 1177.
//
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor