Det är flera av våra elever som är frånvarande just nu på grund av halsfluss. Var lite uppmärksamma på om era barn har fått ont i halsen. Halsfluss är mycket smittsamt. Var därför noga med att tvätta händerna. Vi är extra noga med det i skolan nu. Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som kan bero på virus eller bakterier. Det gör ont när man sväljer och man kan ha feber. Infektionen kan gå över av sig själv, men ibland behövs behandling. Läs gärna vårdguiden 1177.

Jag passar på och påminner om föräldramötet nu på torsdag 21 mars 17.30-19.00. Psykolog Ingrid gråberg tar upp gränssättning och kamratrelationer.

Nästa APT är 3 april.
Påsklovet är v.17

Birgitta Norlin
070-2732 784
birgitta.norlin@skarstafriskola.net