Skärsta friskola och Corona

Skärsta friskola kommer att följa samma riktlinjer som Norrtälje kommun. För löpande och korrekt information, gå in regelbundet på kommunens hemsida och läs vad som gäller.

Nu är det extra viktigt att barnen är hemma från skolan vid minsta tecken på förkylning. Om barnen kommer sjuka till skolan, eller blir hängiga under dagen, kommer föräldrar att kontaktas för att snarast hämta sina barn. I nuläget finns ingen plan att stänga ned verksamheten.

Det är viktigt att hålla sig till detta för att hindra smittspridning. Det är också viktigt att inte personal blir smittad för att vi ska kunna finnas här för era barn.

Samverkansmöte
Samverkansgruppen bjuder in till möte den 24/3 kl 17.00 i gula huset. Välkomna!
Påminner om studiedag onsdag den 18/3.

Linda Nordgren Kilpeläinen
Rektor Skärsta friskola