Smittskydd Stockholm meddelar att våg 3 är här. Framförallt är det bland personer i åldersgrupp 0-19 år som smittan stigit mest. Många upplever att det finns en trötthet hos familjer att följa restriktioner. Barn skickas till skolan och olika fritidsaktiviteter trots att någon i familjen har konstaterad covid. Smittspårning visar att det är genom skola och fritidsaktiviteter som smittspridningen är som störst. Allt fler bär på smittan men uppvisar inte symtom.
Skärsta friskola har klarat sig bra i pandemin men vi bör hålla oss strikt till de rekommendationer som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten har givit.

Riktlinjer att följa:
• Om man har symtom ska man vara hemma till man testat sig negativ eller man varit symtomfri i minst 2 dagar.
• Om någon i familjen har symtom eller har konstaterats smittad ska man vara hemma. Om någon är smittad bör alla i familjen testa sig efter 5 dagar. Alla måste vara friska och ha negativt provsvar för att återgå till skola eller fritidshem.
• Om någon i familjen är smittad ska ingen i familjen delta i fritidsaktiviteter eller röra sig ute i samhället, t ex gå till affären.
• Vaccinet gör dig inte sjuk, dvs du smittar inte om du fått vaccinet.
• Om du utsatts för exponering bör du testa dig direkt men också dag 5. Många får negativa provsvar på första testet, men är positiva dag 5. Exponering för smitta innebär ett avstånd närmare än 2 meter under minst 15 minuter.
Tack för att ni hjälper oss att hålla smittan borta!

MVH
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor