Mot ljusare tider

13 January 2021

Vintern gjorde sig påmind den första veckan efter jullovet. På skolgården är det full aktivitet med pulkaåkning och lekar i snön.
Vi står nu inför en vårtermin med nya utmaningar. Pandemin fortsätter begränsa verksamheten och vi får tillsammans hitta nya vägar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Smittspridningen fortsätter i hela samhället och vi vädjar till vårdnadshavare och elever att respektera regler och rekommendationer från skola och fritidshem.
Skola och fritidshem rekommenderar att syskon är hemma om någon i familjen har symptom. Det är två symptomfria dagar som gäller vid sjukdom. Vi rekommenderar att man testar sig vid förkylningssymptom. Vid hosta, som håller i sig längre än efter en vanlig sjukskrivning (just nu 14 dagar), får eleven komma tillbaka.
Alla idrottshallar är stängda i kommunen fram till och med den 24:e januari. Det innebär att all idrott kommer att ske utomhus. Det rekommenderas också från folkhälsomyndigheten. Beroende på läget i samhället kan det bli en förlängning.
I verksamheten arbetar vi med dagliga riskanalyser. Vi separerar i möjligaste mån klasser och vi kommer att begränsa aktiviteter utanför skolan. Under våren kommer årskurs 2 och årskurs 6 att få tider i badhuset, som i övrigt är stängt för allmänheten. All annan undervisning utanför skolan ställs in. Utvecklingssamtal kommer att ske digitalt.
Stort tack till elever och vårdnadshavare för god samverkan! Nu ser vi fram mot ljusare tider och en härlig vårtermin!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

8/1 (Undervisningsfri)
11/1 Första skoldagen för vårterminen
1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt