Vintern gjorde sig påmind den första veckan efter jullovet. På skolgården är det full aktivitet med pulkaåkning och lekar i snön.
Vi står nu inför en vårtermin med nya utmaningar. Pandemin fortsätter begränsa verksamheten och vi får tillsammans hitta nya vägar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Smittspridningen fortsätter i hela samhället och vi vädjar till vårdnadshavare och elever att respektera regler och rekommendationer från skola och fritidshem.
Skola och fritidshem rekommenderar att syskon är hemma om någon i familjen har symptom. Det är två symptomfria dagar som gäller vid sjukdom. Vi rekommenderar att man testar sig vid förkylningssymptom. Vid hosta, som håller i sig längre än efter en vanlig sjukskrivning (just nu 14 dagar), får eleven komma tillbaka.
Alla idrottshallar är stängda i kommunen fram till och med den 24:e januari. Det innebär att all idrott kommer att ske utomhus. Det rekommenderas också från folkhälsomyndigheten. Beroende på läget i samhället kan det bli en förlängning.
I verksamheten arbetar vi med dagliga riskanalyser. Vi separerar i möjligaste mån klasser och vi kommer att begränsa aktiviteter utanför skolan. Under våren kommer årskurs 2 och årskurs 6 att få tider i badhuset, som i övrigt är stängt för allmänheten. All annan undervisning utanför skolan ställs in. Utvecklingssamtal kommer att ske digitalt.
Stort tack till elever och vårdnadshavare för god samverkan! Nu ser vi fram mot ljusare tider och en härlig vårtermin!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

8/1 (Undervisningsfri)
11/1 Första skoldagen för vårterminen
1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6