På grund av att höstterminen kortades ned med två dagar så kommer kvalitetsdagen den 24/3 2021 att bli en vanlig skoldag. Eleverna går då i skolan enligt schema.

Andra viktiga datum:
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
11/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6
/Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor