SKÄRSTA FRISKOLA LÄSÅRET 2019/2020

19 August 2019

 

Nu är det äntligen dags att samlas igen för ett nytt läsår!

Den 20 augusti kl 8.00 är alla elever välkomna till skolan.

Under sommaren har skolan rustats upp en del och det känns härligt att få starta terminen.

Förskoleklassen kommer att arbeta ihop med Ninna i det röda huset. Där kommer också Charlott att vara med åk 1.

På övervåningen i det gula huset kommer Gia att ta hand om eleverna i åk 2-3 och Sofi tar hand om åk 4-5, medan nedervåningen kommer att inhysa åk 5-6 och deras lärare Linda.

Vi är stolta över att alla klasser får utbildade lärare.

Kurator på skolan kommer att heta Nadja Zingmark, och skolsköterska är som tidigare Anna Westerlund.

Det här året kommer vi att stärkas upp ytterligare av specialpedagog Gunilla Lund och Jennie i ett arbete med elever i Valen. Där kommer elever med behov av anpassningar att få extra stöd.

Vi har ändrat de äldre elevernas skoltider för att de ska passa busstiderna bättre. Alla klasser börjar skolan kl:8.00.

F-2 slutar skoldagen 12.20, 3:or kl: 13.30 och år 4-6 går till kl: 14.10 mån-tors och slutar 13.30 på fredagar.

På fritidshemmet arbetar liksom tidigare Jennie, Joel, Lena, Sanna, Veronica, Ace och Johanna.

Fritidshemmet kommer att stänga tidigare under 4 tillfällen för APT. Måndag den 2 september, tisdag 8 oktober, onsdag den 6 november samt torsdag den 5 december stänger fritids kl 16.

Sjukanmälningar görs på telefonnr: 076 0954557. Det är fritidshemmets telefon. Om ni behöver prata med rektor ska ni använda 070 2732784.

Gula huset har telefon 076 7777219 och röda huset 076 7777212.

 

Välkommen till ett nytt läsår hos oss på Skärsta friskola!

Hallstavik 19/8 2019                  Linda Nordgren Kilpeläinen

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt