Nu är det äntligen dags att samlas igen för ett nytt läsår!

Den 20 augusti kl 8.00 är alla elever välkomna till skolan.

Under sommaren har skolan rustats upp en del och det känns härligt att få starta terminen.

Förskoleklassen kommer att arbeta ihop med Ninna i det röda huset. Där kommer också Charlott att vara med åk 1.

På övervåningen i det gula huset kommer Gia att ta hand om eleverna i åk 2-3 och Sofi tar hand om åk 4-5, medan nedervåningen kommer att inhysa åk 5-6 och deras lärare Linda.

Vi är stolta över att alla klasser får utbildade lärare.

Kurator på skolan kommer att heta Nadja Zingmark, och skolsköterska är som tidigare Anna Westerlund.

Det här året kommer vi att stärkas upp ytterligare av specialpedagog Gunilla Lund och Jennie i ett arbete med elever i Valen. Där kommer elever med behov av anpassningar att få extra stöd.

Vi har ändrat de äldre elevernas skoltider för att de ska passa busstiderna bättre. Alla klasser börjar skolan kl:8.00.

F-2 slutar skoldagen 12.20, 3:or kl: 13.30 och år 4-6 går till kl: 14.10 mån-tors och slutar 13.30 på fredagar.

På fritidshemmet arbetar liksom tidigare Jennie, Joel, Lena, Sanna, Veronica, Ace och Johanna.

Fritidshemmet kommer att stänga tidigare under 4 tillfällen för APT. Måndag den 2 september, tisdag 8 oktober, onsdag den 6 november samt torsdag den 5 december stänger fritids kl 16.

Sjukanmälningar görs på telefonnr: 076 0954557. Det är fritidshemmets telefon. Om ni behöver prata med rektor ska ni använda 070 2732784.

Gula huset har telefon 076 7777219 och röda huset 076 7777212.

 

Välkommen till ett nytt läsår hos oss på Skärsta friskola!

Hallstavik 19/8 2019                  Linda Nordgren Kilpeläinen