Det är dags för höstterminens sista dag!
In i det sista så arbetas det i klassrummen och på skolgården leker barnen i snön.
Första skoldagen på vårterminen är den 12 januari 2022. Då är personal och elever välkomna tillbaka!

Som ni vet är vi tyvärr fortfarande i en pandemi med ökad smittspridning i vår kommun. En smittspridning som också förekommer på Skärsta friskola och fritidshem. Hösten har varit ansträngd för våra pedagoger och de är i stort behov av ledighet, vila och återhämtning. Läget har också blivit ytterligare kritiskt de senaste veckorna. Utifrån rådande situation vädjar vi till er vårdnadshavare att om möjligt låta era barn vara lediga från fritidshemmet under jullovet.
Det är kommunens ambition att hålla fritids öppet på vardagar under perioden 21/12 – 11/1 (11/1 är fritidshemmen stängda pga. kvalitetsdag för personalen för de barn som har anmält behov av omsorg.) Det innebär att vi kommer bemanna fritidshemmen med både ordinarie personal samt till viss mån med vikarier.
Möjliga schemaändringar utifrån vädjan kommuniceras direkt med personal.
Med vänlig hälsning och förhoppning om en frisk jul och ett Gott Nytt År.

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola