Skärsta friskola önskar en God Jul och Gott Nytt ÅR

21 December 2021

Det är dags för höstterminens sista dag!
In i det sista så arbetas det i klassrummen och på skolgården leker barnen i snön.
Första skoldagen på vårterminen är den 12 januari 2022. Då är personal och elever välkomna tillbaka!

Som ni vet är vi tyvärr fortfarande i en pandemi med ökad smittspridning i vår kommun. En smittspridning som också förekommer på Skärsta friskola och fritidshem. Hösten har varit ansträngd för våra pedagoger och de är i stort behov av ledighet, vila och återhämtning. Läget har också blivit ytterligare kritiskt de senaste veckorna. Utifrån rådande situation vädjar vi till er vårdnadshavare att om möjligt låta era barn vara lediga från fritidshemmet under jullovet.
Det är kommunens ambition att hålla fritids öppet på vardagar under perioden 21/12 – 11/1 (11/1 är fritidshemmen stängda pga. kvalitetsdag för personalen för de barn som har anmält behov av omsorg.) Det innebär att vi kommer bemanna fritidshemmen med både ordinarie personal samt till viss mån med vikarier.
Möjliga schemaändringar utifrån vädjan kommuniceras direkt med personal.
Med vänlig hälsning och förhoppning om en frisk jul och ett Gott Nytt År.

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt