Sommaren är kort.. men härlig

18 June 2020

Här på Skärsta friskola har vi just avslutat en termin med en trevlig skolavslutning! Vi har tackat av våra härliga åk 6 och önskar dem all lycka i sina fortsatta studier!

Terminen har inte riktigt varit som vanligt och det blev heller inte skolavslutningen. Covid19 gjorde att vi i mångt och mycket fick tänka om.

Inför hösten ser vi ut att stå väl rustade. Det har skett en omorganisering i lokalerna för att vi på bästa sätt ska kunna ta emot våra elever den 19 augusti kl 8.00. Vi har förstärkt lärarlaget med ytterligare en lärare, Linda Å. Nästa år tar vi emot två förskoleklasser och det blir Ninna och Johanna som delar på de yngsta eleverna. Charlott tar hand om åk 1, Gia har hand om åk 2-3, Sten fortsätter med åk 4-5 och Linda Å tar över åk 6. Linda F kommer att vara ämnesansvarig för matte och NO, hemkunskap samt fritidsansvarig. Specialpedagog på skolan kommer att vara Gunilla. Skolsköterska Anna och kurator Lillevi kommer att utgöra en del av elevhälsan. Vår SYV, Monica, kommer att fortsätta arbetet under hösten.
På skolan har vi digitaliserat undervisningen på mellanstadiet och förstärkt den digitala kapaciteten på hela skolan. En satsning som var välbehövlig för att möta framtiden.

Vi vill passa på att tacka för ett läsår tillsammans med alla elever och vårdnadshavare. Nu hoppas vi på en fin sommar med mycket vila för er alla!
Rektorsexpeditionen kommer att vara stängd under juli. För akuta ärenden finns tillförordnade rektorer, Anne-Marie Zetterman och Gunilla Lund.

Läsårsdata 2020-2021
12/8 Lärarna börjar sin arbetsperiod
17/8 Fritidshemmet är stängt, planeringsdag
19/8 Första skoldagen
Måndag 31/8 stänger fritids kl 16.
Tisdag 29/9 stänger fritids kl 16.
5/10 Kvalitetsdag, Fritidshemmet stängt
Onsdag 21/10 stänger fritids kl 16.
26-28/10 Kompetensutvecklingsdagar (Undervisningsfri)
29-30/10 Allhelgonalov
Torsdag 26/11 stänger fritids kl 16.
Torsdag 17/12 stänger fritids kl 16.
22/12 Sista skoldagen för terminen

Vårtermin 2021
7/1 2021 Fritidshemmet stängt (Undervisningsfri)
8/1 (Undervisningsfri)
11/1 Första skoldagen för vårterminen
1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger alltså kl 16 följande dagar:
Måndag 31/8
Tisdag 29/9
Onsdag 21/10
Torsdag 26/11
Torsdag 17/12

Fritids är stängt:
Måndag 17/8
Måndag 5/10

Tack för det här året! Välkomna tillbaka i höst!
Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt