Här på Skärsta friskola har vi just avslutat en termin med en trevlig skolavslutning! Vi har tackat av våra härliga åk 6 och önskar dem all lycka i sina fortsatta studier!

Terminen har inte riktigt varit som vanligt och det blev heller inte skolavslutningen. Covid19 gjorde att vi i mångt och mycket fick tänka om.

Inför hösten ser vi ut att stå väl rustade. Det har skett en omorganisering i lokalerna för att vi på bästa sätt ska kunna ta emot våra elever den 19 augusti kl 8.00. Vi har förstärkt lärarlaget med ytterligare en lärare, Linda Å. Nästa år tar vi emot två förskoleklasser och det blir Ninna och Johanna som delar på de yngsta eleverna. Charlott tar hand om åk 1, Gia har hand om åk 2-3, Sten fortsätter med åk 4-5 och Linda Å tar över åk 6. Linda F kommer att vara ämnesansvarig för matte och NO, hemkunskap samt fritidsansvarig. Specialpedagog på skolan kommer att vara Gunilla. Skolsköterska Anna och kurator Lillevi kommer att utgöra en del av elevhälsan. Vår SYV, Monica, kommer att fortsätta arbetet under hösten.
På skolan har vi digitaliserat undervisningen på mellanstadiet och förstärkt den digitala kapaciteten på hela skolan. En satsning som var välbehövlig för att möta framtiden.

Vi vill passa på att tacka för ett läsår tillsammans med alla elever och vårdnadshavare. Nu hoppas vi på en fin sommar med mycket vila för er alla!
Rektorsexpeditionen kommer att vara stängd under juli. För akuta ärenden finns tillförordnade rektorer, Anne-Marie Zetterman och Gunilla Lund.

Läsårsdata 2020-2021
12/8 Lärarna börjar sin arbetsperiod
17/8 Fritidshemmet är stängt, planeringsdag
19/8 Första skoldagen
Måndag 31/8 stänger fritids kl 16.
Tisdag 29/9 stänger fritids kl 16.
5/10 Kvalitetsdag, Fritidshemmet stängt
Onsdag 21/10 stänger fritids kl 16.
26-28/10 Kompetensutvecklingsdagar (Undervisningsfri)
29-30/10 Allhelgonalov
Torsdag 26/11 stänger fritids kl 16.
Torsdag 17/12 stänger fritids kl 16.
22/12 Sista skoldagen för terminen

Vårtermin 2021
7/1 2021 Fritidshemmet stängt (Undervisningsfri)
8/1 (Undervisningsfri)
11/1 Första skoldagen för vårterminen
1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger alltså kl 16 följande dagar:
Måndag 31/8
Tisdag 29/9
Onsdag 21/10
Torsdag 26/11
Torsdag 17/12

Fritids är stängt:
Måndag 17/8
Måndag 5/10

Tack för det här året! Välkomna tillbaka i höst!
Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor