Stort tack till alla vårdnadshavare som hjälpt oss skapa möjligheter att begränsa smittan! Vi hoppas att verksamheten kan fortsätta i mer normal form under kommande skolvecka, med start på måndag 23/11. Då är alla välkomna tillbaka som är symtomfria. Vid minsta lilla symtom uppmanar vi alla att stanna hemma.
Från regeringen kom under måndagen (16/11) nya och hårdare restriktioner, som kommer att gälla från den 24/11 och som ytterligare begränsar vår verksamhet.
Därför kommer vi även fortsättningsvis att begränsa utflykter, studiebesök, fysiska möten mm. Idrottsundervisningen kommer att ske på skolan, inte i andra lokaler. Planerade aktiviteter som Lucia-firande och middagen till Alfred Nobels minne kommer att ställas in.
Vårdnadshavare i samhällsnyttiga tjänster har möjlighet att lämna sina barn om de är symtomfria även den här veckan.

//Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor