Vädjan från fritidshemmet inför julhelgen

15 December 2020

Utifrån rådande situation vädjar vi till er vårdnadshavare att om möjligt låta era barn vara lediga från fritidshemmet under jullovet.

Som ni vet är vi mitt inne i en pandemi med ökad smittspridning. En smittspridning som också förekommer på grundskola och fritidshem. Trots detta är ambitionen att hålla fritids öppet på vardagar under perioden 21/12 – 10/1 för de barn som har anmält behov av omsorg.
Vi vill påminna er om att Norrtälje kommuns riktlinjer gällande rätt till fritidshem, i korthet innebär att barn vars vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar inte har rätt till vistelsetid på fritidshem under semester eller lediga dagar. I särskilda fall kan det hända att intyg om arbetsschema från arbetsgivare kan krävas in.
Alla schemaändringar som ni vårdnadshavare gör, ska kommuniceras till personal, så att de kan ändra i schemat. Om antalet barn minskar kan den personal som arbetat hårt under hösten, i pandemins spår, få möjlighet till vila och återhämtning.

Vid fall av sjukdom i familjen, med förkylningssymptom, SKA samtliga familjemedlemmar stanna hemma. Det omfattar alla familjemedlemmar i hemmet. Syskon ska således vara hemma om ett av de andra barnen eller vårdnadshavare är sjuka.

Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Linda Nordgren Kilpeläinen, Rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt