Utifrån rådande situation vädjar vi till er vårdnadshavare att om möjligt låta era barn vara lediga från fritidshemmet under jullovet.

Som ni vet är vi mitt inne i en pandemi med ökad smittspridning. En smittspridning som också förekommer på grundskola och fritidshem. Trots detta är ambitionen att hålla fritids öppet på vardagar under perioden 21/12 – 10/1 för de barn som har anmält behov av omsorg.
Vi vill påminna er om att Norrtälje kommuns riktlinjer gällande rätt till fritidshem, i korthet innebär att barn vars vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar inte har rätt till vistelsetid på fritidshem under semester eller lediga dagar. I särskilda fall kan det hända att intyg om arbetsschema från arbetsgivare kan krävas in.
Alla schemaändringar som ni vårdnadshavare gör, ska kommuniceras till personal, så att de kan ändra i schemat. Om antalet barn minskar kan den personal som arbetat hårt under hösten, i pandemins spår, få möjlighet till vila och återhämtning.

Vid fall av sjukdom i familjen, med förkylningssymptom, SKA samtliga familjemedlemmar stanna hemma. Det omfattar alla familjemedlemmar i hemmet. Syskon ska således vara hemma om ett av de andra barnen eller vårdnadshavare är sjuka.

Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Linda Nordgren Kilpeläinen, Rektor