Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med Nour (lärare) och Joel S. Första veckorna förstärker vi också med nygamla Joel B. Gianina och Lena kommer att arbeta med åk 2 och 3. Sten, Linda F och Sanna kommer att ta hand om åk 5 och 6.

Elevhälsoteamet kommer att arbeta gemensamt tillsammans med rektor kring våra elever på torsdagar och består av specialpedagog Therese, kurator Lillevi och skolsköterska Anna.

Pandemin påverkade vårt gemensamma arbete på många sätt under det förra läsåret. Eftersom de flesta av våra elever fortfarande saknar vaccin kommer vi att hålla fast vid många av de restriktioner och rutiner som vi har varit tvungna att införa. Närundervisningen kommer att fortsätta, men vi kommer även fortsättningsvis att vara restriktiva kring besök i skolan samt genomföra riskanalyser inför utflykter. Detta leder till begränsningar för verksamheten och öppnar för digitala lösningar. Vi kommer att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Därför vill vi påminna om att tidigare riktlinjer om hygien, socialt avstånd och undvikandet av trängsel gäller. Vid förkylningssymtom ska man stanna hemma till man testat sig och fått svar. Det är minst två symtomfria dagar innan man kan återgå till skola och fritids efter sjukdom. Även om man är vaccinerad så kan man bära på smitta.

Vid konstaterad Covid i hemmet råder en veckas karantän för eleven. Om vårdnadshavare får symtom som kan vara Covid, ska hen testa sig, men så länge det inte är konstaterad Covid kan eleven gå till skolan.

Rektorsexpeditionen är öppen mellan 8-16, måndag till torsdag. Telefon till rektor är 070 2732784.

Nu är vi alla laddade med ny energi för att starta upp det här läsåret! Välkomna alla nya och gamla elever och vårdnadshavare!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola