Välkomna till en ny hösttermin

30 August 2021

Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med Nour (lärare) och Joel S. Första veckorna förstärker vi också med nygamla Joel B. Gianina och Lena kommer att arbeta med åk 2 och 3. Sten, Linda F och Sanna kommer att ta hand om åk 5 och 6.

Elevhälsoteamet kommer att arbeta gemensamt tillsammans med rektor kring våra elever på torsdagar och består av specialpedagog Therese, kurator Lillevi och skolsköterska Anna.

Pandemin påverkade vårt gemensamma arbete på många sätt under det förra läsåret. Eftersom de flesta av våra elever fortfarande saknar vaccin kommer vi att hålla fast vid många av de restriktioner och rutiner som vi har varit tvungna att införa. Närundervisningen kommer att fortsätta, men vi kommer även fortsättningsvis att vara restriktiva kring besök i skolan samt genomföra riskanalyser inför utflykter. Detta leder till begränsningar för verksamheten och öppnar för digitala lösningar. Vi kommer att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Därför vill vi påminna om att tidigare riktlinjer om hygien, socialt avstånd och undvikandet av trängsel gäller. Vid förkylningssymtom ska man stanna hemma till man testat sig och fått svar. Det är minst två symtomfria dagar innan man kan återgå till skola och fritids efter sjukdom. Även om man är vaccinerad så kan man bära på smitta.

Vid konstaterad Covid i hemmet råder en veckas karantän för eleven. Om vårdnadshavare får symtom som kan vara Covid, ska hen testa sig, men så länge det inte är konstaterad Covid kan eleven gå till skolan.

Rektorsexpeditionen är öppen mellan 8-16, måndag till torsdag. Telefon till rektor är 070 2732784.

Nu är vi alla laddade med ny energi för att starta upp det här läsåret! Välkomna alla nya och gamla elever och vårdnadshavare!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor Skärsta friskola

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt