I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, som gäller från den 1/12, SKA även symptomfria elever/barn stanna hemma om någon i hemmet är smittad med covid -19.
Förändringen syftar till att skapa en bra arbetsmiljö för personal och minska smittrisken på skola och fritidshem.
Vidare gäller att hämtning och lämning av era barn sker utomhus. Alla barn som lämnas ska vara helt symptomfria. Använd de möjligheter som finns till att testa er vid symptom. Vid sjukdom gäller att eleven är helt symptomfri (med undantag för hosta) i 2 dagar före återgång i skola och fritidshem.
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor