Sportlovet är här och många har valt att stanna hemma för att vara lediga tillsammans. Det finns också de som har planerat för en ledighet på annan ort. Eftersom smittspridningen återigen har ökat och riskerar att slå hårt mot samhället, så vädjar vi till elever och vårdnadshavare att vara försiktiga och visa hänsyn.

Rekommendationer från folkhälsomyndigheten är:
Alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma från det att någon i hushållet får symtom som kan stämma med covid-19. Det vill säga, alla i en familj bör vara hemma vid symptom.
Alla i ett hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19. (smittskyddslagen)

Rekommendationen efter hemkomst från utlandsresa (Även Åland):
Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa.
Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter.
Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19.
Rekommendationen gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn. Medan du väntar på testning och sen på provsvaren bör du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige. Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Tack för visad hänsyn och ta hand om varandra!
// Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

1-5/3 Sportlov, v.9
24/3 Kvalitetsdag (Undervisningsfri)
6/4- 9/4 Påsklov, v.14
14/5 Lovdag, klämdag
10/6 Sista skoldagen vårtermin
14 juni fritidshemmet stängt

Fritids stänger 16.00 för APT under följande datum:
• Måndag 18/1
• Tisdag 16/2
• Onsdag 17/3
• Måndag 12/4
• Tisdag 11/5
• Tisdag 8/6