Skärsta friskola har fått ett konstaterat fall av Covid-19.
Vi ber er att vara uppmärksamma på symtom och se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vid symtom hos någon i familjen ska samtliga vara hemma från skola och förskoleklass.
Har man symtom ska man testa sig och inte återkomma till verksamheten innan det negativa provsvaret kommit, dvs man är positiv till motsatsen är bevisad.
Har man varit på resa utomlands får man inte återkomma till verksamheten utan att ett test för covid-19 gjorts. Testet ska sedan göras om efter 5 dagar. Därefter får man återvända till skola och fritidshem om provsvaren är negativa.
Vi vädjar också till alla familjer som varit på resa inom landet, t ex skidorter och fritidshus, att vara uppmärksamma på symtom. Smittorisken beräknas vara stor i hela landet. Högstadieskolor och gymnasieskolor hålls stängda efter lovet. Skärsta friskola är öppen.
Om ni har frågor så är ni välkomna att höra av er.

Ta hand om er!

Med vänlig hälsning

Linda Nordgren Kilpeläinen
Rektor Skärsta friskola