Viktig information för vårdnadshavare på Skärsta friskola

24 March 2020

I nuläget finns inga planer på att stänga vare sig Skärsta friskola eller fritidshemmet Sjöboden. För att kunna tillgodose behovet av barnomsorg vid en eventuell framtida stängning så behöver kommunen kartlägga hur många barnomsorgsplatser som behövs för att kunna hålla samhällsnyttiga funktioner öppna så som äldreomsorg, sjukvård etc. Vårdnadshavare med sådana yrken kommer att vid en eventuell stängning att erbjudas barnomsorgsplatser i fritidshemmet. Registreringen sker via en e-tjänst som alla vårdnadshavare ska ha fått via e-post. Om ni av någon anledning inte fått information om detta hör av er till era barns mentorer/klassföreståndare.

Information från Norrtälje kommun i sin helhet:

Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner om förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem stänger

Riksdagen har, den 19 mars 2020, tagit beslut om en lag som innebär att förskolor, fritidshem och skolor kan komma att stänga på grund av konsekvenser från smittspridning av Covid-19. I dagsläget kan vi inte förutse hur smittspridningen kommer att se ut i Norrtälje kommun framöver. Det finns heller ingen indikation, just nu, på att vi behöver stänga någon förskola eller skola.

För att kunna tillgodose det behov som kan komma att uppstå vid en stängning, behöver vi genomföra en förberedande undersökning angående behovet av barnomsorg i kommunen.

Om förskolor och skolor stängs i Norrtälje kommun kommer barnomsorg att erbjudas på förskola. pedagogisk omsorg eller fritids till barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken. Det gäller också för de som har enskild vårdnad. Det gäller oavsett om du har barn inskrivna på en kommunal eller fristående förskola eller fritidshem. Det gäller också för dig som till exempel inte nyttjat fritidshem/förskola tidigare men har ett behov under en period då skolan är stängd och du har ett samhällsviktigt yrke.

De yrkeskategorier som Länsstyrelsen i Stockholm identifierats som samhällsviktiga är:
• Sjukvård
• Vård och omsorg
• Polis
• Räddningstjänst
• Barnomsorg och skola
• Rättsväsendet
• Personal till transporter av personer och materiel
• Krisledningspersonal
• Bevakning
• Dagligvaruhandel och matproduktion
• Hamnar och flygplatser
• Larmcentraler
• SOS-alarm
• Sveriges Radio
• Finansiella tjänster
• Begravningsverksamhet
• Sanering
• Stödfunktioner; kritisk personal inom
o IT och telefoni
o HR
o Kommunikation
o Nämndsekretariat och registratur
o Kommunaljuridisk funktion
o Vatten och avlopp
o Avfallshantering
o Stadsnät
o El
o Energiproduktion
o Telekom

Om du ingår i någon av dessa kategorier och din arbetsgivare har angett att du ingår i en prioriterad yrkesgrupp, anmäler du din familjs behov av barnomsorg i e-tjänsten nedan. Vi vill ha dina svar senast den 26 mars 2020.

https://www.norrtalje.se/e-tjanster/behov-av-barnomsorg-pa-forskola-eller-fritidshem-for-vardnadshavare-med-samhallsviktiga-yrken/

Vi förtydligar att vi i nuläget endast kartlägger de behov som kommer att uppstå om förskolor och skolor stänger. Vi kan inte i dagsläget ange vilka förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem som eventuellt kommer att hållas öppna.

För registrering så kan ni använda er av adressen ovan.

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Löpande information

Mot ljusare tider

Vårterminen har inletts på Skärsta friskola och snart är det sportlov. Under våren så planerades två samverkansmöten in för att skapa dialog mellan hem och skola. Den 7 februari samt den 28 mars. Den 7 februari planerades en del aktiviteter kring elever och skolgård....

God Jul och Gott Nytt År!

Terminen går mot sitt slut och vintern har intagit Skärsta! Tisdag den 13 december firar vi gemensamt Lucia, med luciatåg, på skolgården kl 18. Alla vårdnadshavare är förstås varmt välkomna! Tisdag den 20 december stänger fritidshemmet tidigare (Kl 16)och sista...

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid. Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att...

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal för en fin skolavslutning! Nu är det dags att starta upp läsår 2022-23. Den 15 augusti ringer vi in till en ny termin kl 8.00. Då fylls alla salar med elever och personal igen! Inför skolstart har vi en del...

Den blomstertid nu kommer…

Det är dags för skolavslutning på Skärsta friskola. För första gången på tre år har vi möjlighet att bjuda in vårdnadshavare och elever till en gemensam skolavslutning! Alla berörda är välkomna till vår fina skolgård den 8 juni kl 18 för att fira att alla våra...

Viktiga datum

Hösttermin 2022

9-11 augusti: Lärarna börja
12 augusti: Fritidshemmet är stängt
15 augusti: Första skoldagen
22 augusti: Fritidshemmet stänger kl 16
27 september: Fritidshemmet stänger kl 16
3 oktober: Fritidshemmet är stängt
26 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16
31 oktober till 2 november: Allhelgona lov
21 november: Fritidshemmet stänger kl 16
20 december: Fritidshemmet stänger kl 16
22 december: Sista skoldagen för terminen
23 december till 10 januari: Jullov

Vårtermin 2023

9 januari: Lärarna börja
9 januari: Fritidshemmet och skolan är stängd
10 januari: Första skoldagen för vårterminen
8 februari: Fritidshemmet stänger kl 16
27 februari till 3 mars: Sportlov
7 mars: Fritidshemmet stänger kl 16
23 mars: Fritidshemmet är stängt
31 mars: Lovdag, Fritidshemmet är öppet
4 april: Fritidshemmet stänger kl 16
11-14 april: Påsklov
3 maj: Fritidshemmet stänger kl 16
19 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
6 juni: Nationaldag
7 juni: Fritidshemmet stänger kl 16
8 juni: Sista skoldagen
12 juni: Fritidshemmet är stängt