I nuläget finns inga planer på att stänga vare sig Skärsta friskola eller fritidshemmet Sjöboden. För att kunna tillgodose behovet av barnomsorg vid en eventuell framtida stängning så behöver kommunen kartlägga hur många barnomsorgsplatser som behövs för att kunna hålla samhällsnyttiga funktioner öppna så som äldreomsorg, sjukvård etc. Vårdnadshavare med sådana yrken kommer att vid en eventuell stängning att erbjudas barnomsorgsplatser i fritidshemmet. Registreringen sker via en e-tjänst som alla vårdnadshavare ska ha fått via e-post. Om ni av någon anledning inte fått information om detta hör av er till era barns mentorer/klassföreståndare.

Information från Norrtälje kommun i sin helhet:

Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner om förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem stänger

Riksdagen har, den 19 mars 2020, tagit beslut om en lag som innebär att förskolor, fritidshem och skolor kan komma att stänga på grund av konsekvenser från smittspridning av Covid-19. I dagsläget kan vi inte förutse hur smittspridningen kommer att se ut i Norrtälje kommun framöver. Det finns heller ingen indikation, just nu, på att vi behöver stänga någon förskola eller skola.

För att kunna tillgodose det behov som kan komma att uppstå vid en stängning, behöver vi genomföra en förberedande undersökning angående behovet av barnomsorg i kommunen.

Om förskolor och skolor stängs i Norrtälje kommun kommer barnomsorg att erbjudas på förskola. pedagogisk omsorg eller fritids till barn vars båda vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken. Det gäller också för de som har enskild vårdnad. Det gäller oavsett om du har barn inskrivna på en kommunal eller fristående förskola eller fritidshem. Det gäller också för dig som till exempel inte nyttjat fritidshem/förskola tidigare men har ett behov under en period då skolan är stängd och du har ett samhällsviktigt yrke.

De yrkeskategorier som Länsstyrelsen i Stockholm identifierats som samhällsviktiga är:
• Sjukvård
• Vård och omsorg
• Polis
• Räddningstjänst
• Barnomsorg och skola
• Rättsväsendet
• Personal till transporter av personer och materiel
• Krisledningspersonal
• Bevakning
• Dagligvaruhandel och matproduktion
• Hamnar och flygplatser
• Larmcentraler
• SOS-alarm
• Sveriges Radio
• Finansiella tjänster
• Begravningsverksamhet
• Sanering
• Stödfunktioner; kritisk personal inom
o IT och telefoni
o HR
o Kommunikation
o Nämndsekretariat och registratur
o Kommunaljuridisk funktion
o Vatten och avlopp
o Avfallshantering
o Stadsnät
o El
o Energiproduktion
o Telekom

Om du ingår i någon av dessa kategorier och din arbetsgivare har angett att du ingår i en prioriterad yrkesgrupp, anmäler du din familjs behov av barnomsorg i e-tjänsten nedan. Vi vill ha dina svar senast den 26 mars 2020.

https://www.norrtalje.se/e-tjanster/behov-av-barnomsorg-pa-forskola-eller-fritidshem-for-vardnadshavare-med-samhallsviktiga-yrken/

Vi förtydligar att vi i nuläget endast kartlägger de behov som kommer att uppstå om förskolor och skolor stänger. Vi kan inte i dagsläget ange vilka förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem som eventuellt kommer att hållas öppna.

För registrering så kan ni använda er av adressen ovan.

Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor