Hej
Med anledning av rådande pandemi och smittspridningen i regionen har Barn- och Skolnämndens ordförande Robert Beronius beslutat att terminen i kommunala grundskolor slutar den 18 december det vill säga nu på fredag. Skärsta friskola kommer att följa kommunens uppmaning och därför avslutas terminen fredagen den 18 december.
För er som har fritidsplats kan vi meddela att fritids kommer vara öppet, i först hand för dom som inte kan lösa omsorgen för sina barn måndag, tisdag och onsdag. Vi ber att ni som har fritidsplats skriftligen meddelar oss på Skärsta friskolas fritidshem, så snart som möjligt, om ni antingen kan lösa omsorgen och då anmäla ledighet eller ändra tider utifrån de behov ni har.
Med vänlig hälsning
Linda Nordgren Kilpeläinen, Rektor