Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 24 jan – 12 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Information från Skärsta friskola 18 mars 2019

Det är flera av våra elever som är frånvarande just nu på grund av halsfluss. Var lite uppmärksamma på om era barn har fått ont i halsen. Halsfluss är mycket smittsamt. Var därför noga med att tvätta händerna. Vi är extra noga med det i skolan nu. Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som kan bero på virus eller bakterier. Det gör ont när man sväljer och man kan ha feber. Infektionen kan gå över av sig själv, men ibland behövs behandling. Läs gärna vårdguiden 1177.

Jag passar på och påminner om föräldramötet nu på torsdag 21 mars 17.30-19.00. Psykolog Ingrid gråberg tar upp gränssättning och kamratrelationer.

Nästa APT är 3 april.
Påsklovet är v.17

Birgitta Norlin
070-2732 784
birgitta.norlin@skarstafriskola.net

Föräldramöte, samverkansgrupp och APT

Jag hoppas att många föräldrar kommer föräldramötet med Föräldraskap i fokus den 21 marsIngrid Gråberg har haft två träffar även med personalen Skärsta friskola och vi ska ha ett till möte i april. Mötena har handlat om mobbing och kränkande behandling och ska handla om förhållningssätt gentemot eleverna. Det är ett led i vårt förebyggande arbete för att eleverna ska ha det tryggt i skolan. Föräldramötet kommer att inledas med kort allmän information om situationen i skolan och fritidshemmet just nu

Samverkansgruppen med föräldrarepresentanter från de olika klasserna och rektor kommer att träffas 11 april 17.3018.30. Det går bra att framföra synpunkter till representanterna om vad som bör tas upp. Ni kan naturligtvis också alltid ta upp olika saker med mig. Jag kan nås telefon 0702732 784 men lättast med mejl till birgitta.norlin@skarstafriskola.net.

Tyvärr måste jag flytta en APTtid som ni tidigare fått besked om. Det APT möte som skulle ha varit torsdag 2 maj flyttas fram en vecka till torsdag 9 maj. Det är då all personal har möte kl.16.00 barnen måste hämtas senast . Vänd er till mig om det blir problem med detta. De återstående tiderna för APT denna termin blir : 5/3, 3/4 och 9/5.

Birgitta Norlin
rektor Skärsta friskola