Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 24 jan – 12 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Du ska inte tro det blir sommar…

Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter.

Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på skolgården. Även denna avslutning fick anpassas efter pandemin och tyvärr fick inga vårdnadshavare delta. Inför hösten önskar vi att alla pandemivågor ebbat ut.

Inför skolstarten den 16 augusti kommer vi att ha en del små förändringar. Ny specialpedagog på skolan är Therese Henne som också kommer att arbeta i elevhälsoteamet. Två lärare önskar vi lycka till inför nästa år, Charlott och Linda Å. De har valt att fortsätta arbeta på andra orter.

Fritidshemmet kommer att vara öppet under hela sommaren för våra elever, men vi vädjar till er vårdnadshavare att så långt det är möjligt låta era barn vara lediga så mycket som möjligt i sommar. Om vårdnadshavare är ledig eller hemma så ska barnet också vara det. Arbets- eller studieschema kan komma att krävas in.

Avslutningsvis tackar vi för det här året och önskar alla elever och vårdnadshavare en trevlig sommar!

/Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Läsårsdata 2021-2022
HÖSTTERMIN
Lärarna börjar 10 augusti
Fritidshemmet är stängt den 13 augusti
Skolstart 16 augusti
Kvalitetsdag (undervisningsfri) 4 oktober
Höstlov 1-5 november
Sista skoldagen 22 december, jullov
VÅRTERMIN
Lärarna börjar 10 januari, fritidshemmet är stängt. Kvalitetsdag
Första skoldagen vårtermin, 12 januari
Sportlov v. 9 (28 februari- 4 mars)
Kvalitetsdag 23 mars
Påsklov vecka 16, 19 april-22 april
27 maj Lovdag, klämdag
Sista skoldagen 9 juni
Kvalitetsdag 13 juni, fritidshemmet stängt

Information om Covid-19

Smittskydd Stockholm meddelar att våg 3 är här. Framförallt är det bland personer i åldersgrupp 0-19 år som smittan stigit mest. Många upplever att det finns en trötthet hos familjer att följa restriktioner. Barn skickas till skolan och olika fritidsaktiviteter trots att någon i familjen har konstaterad covid. Smittspårning visar att det är genom skola och fritidsaktiviteter som smittspridningen är som störst. Allt fler bär på smittan men uppvisar inte symtom.
Skärsta friskola har klarat sig bra i pandemin men vi bör hålla oss strikt till de rekommendationer som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten har givit.

Riktlinjer att följa:
• Om man har symtom ska man vara hemma till man testat sig negativ eller man varit symtomfri i minst 2 dagar.
• Om någon i familjen har symtom eller har konstaterats smittad ska man vara hemma. Om någon är smittad bör alla i familjen testa sig efter 5 dagar. Alla måste vara friska och ha negativt provsvar för att återgå till skola eller fritidshem.
• Om någon i familjen är smittad ska ingen i familjen delta i fritidsaktiviteter eller röra sig ute i samhället, t ex gå till affären.
• Vaccinet gör dig inte sjuk, dvs du smittar inte om du fått vaccinet.
• Om du utsatts för exponering bör du testa dig direkt men också dag 5. Många får negativa provsvar på första testet, men är positiva dag 5. Exponering för smitta innebär ett avstånd närmare än 2 meter under minst 15 minuter.
Tack för att ni hjälper oss att hålla smittan borta!

MVH
Linda Nordgren Kilpeläinen, rektor

Viktiga datum hösttermin 2021
9/8 Rektorsexpeditionen öppen
10/8 Lärarna börjar
13/8 Fritidshemmet stängt
16/8 Första skoldagen
31/8 Fritidshemmet stänger kl 16
29/9 Fritidshemmet stänger kl 16
4/10 Skola och fritidshem är stängt
28/10 Fritidshemmet stänger kl 16
1-5/11 Höstlov
22/11 Fritidshemmet stänger kl 16
16/12 Fritidshemmet stänger kl 16
22/12 Höstterminens sista dag