Välkommen till Skärsta Friskola

En liten skola med stora möjligheter!

Jobba hos oss

Vill du ha kul på jobbet och känna dig betydelsefull?
Är du ansvarstagande och initiativrik? Vi söker behöriga lärare och resurspersoner med god pedagogisk förmåga. Hör av dig, vi ser fram emot att träffa dig.

Skolval 22 jan – 06 feb

Hos oss får ditt barn gå i en liten skola där alla barn blir sedda och kan känna trygghet. Personaltätheten är hög och klasserna små. Vi vill att ditt barn ska tycka det är roligt att gå till skolan, vara här med glädje och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Trygghet och trivsel

är viktigt för oss. På vår skola tar vi ansvar för att alla tycker om att vara här och att vi har arbetsro som gör att det är roligt att lära sig nya saker. Här, på sidan Så jobbar vi, hittar du våra tankar kring trivsel och våra styrdokument.

Löpande information

Till alla vårdnadshavare på Skärsta Friskola

Vårt mål är att följa skolans värdegrund där alla barn blir sedda och hörda och kan känna social trygghet i klassrum och på rasterna, samt få studiero under lektionstid.
Vi arbetar dagligen med relationsbyggande för ditt barn. Vi vill att just ditt barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan där lust, glädje och utveckling är en framstående del i barnens utvecklingsprocess.
Vi har tydliga trivselregler där vi påminner barnen genom olika insatser såsom trygghetsvärd och mentorskap för yngre för att vidarebefordra och bibehålla kulturen på demokratisk grund – där alla är lika mycket värda.
Skollagen och diskrimineringslagen
Vi är skyldiga enligt lag att följa skollagen. I skollagen ingår även diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är en tvingande, vilket innebär att när en elev utsätter en annan elev för kränkning, är vi skyldiga att agera. Vi följer en handlingsplan, där vi har kommunikation med barnet om etiska och moraliska värderingar, men även med Er vårdnadshavare.
Det har den senaste tiden ökat med olämpliga beteenden som ligger i linje med diskrimineringslagen, i form av etniska glåpord och sexuella trakasserier.
För att vi ska arbeta mot samma mål, ber vi er att samtala med era barn om lämpligt språkbruk och uppförande.
Med vänliga hälsningar
Rektor
Linda Nordgren Kilpeläinen

Viktiga datum hösttermin 2023
11 augusti: Fritidshemmet stängt
18 september: Fritidshemmet stänger kl 16 (APT)
2 oktober: Fritidshemmet stängt
17 oktober: Fritidshemmet stänger kl 16 (APT)
20 november: Fritidshemmet stänger kl 16 (APT)
11 december: Fritidshemmet stänger kl 16 (APT)

Välkomna till en ny hösttermin

Nu är vi tillbaka för en ny termin på skolan! Förskoleklassen kommer att tas om hand av Ninna, Veronica och Ahmed. Åk 1 kommer att arbeta tillsammans med Johanna, Therese och Jennie. Eftersom Charlott avslutat sitt arbete hos oss kommer åk 2 att arbeta tillsammans med Nour (lärare) och Joel S....

read more

Du ska inte tro det blir sommar…

Sommaren kom till slut och vi har avslutat ännu ett läsår på Skärsta friskola! Avslutningen föregicks av en hektisk vecka med intensiva studier, vattenlek och utflykter. Själva avslutningsdagen tillbringade varje klass med sin klassföreståndare i klassrum eller på skolgården. Även denna avslutning...

read more

Information om Covid-19

Smittskydd Stockholm meddelar att våg 3 är här. Framförallt är det bland personer i åldersgrupp 0-19 år som smittan stigit mest. Många upplever att det finns en trötthet hos familjer att följa restriktioner. Barn skickas till skolan och olika fritidsaktiviteter trots att någon i familjen har...

read more

Inför sommaren på fritidshemmet

Läsåret har varit ansträngt för pedagoger och personal under det gångna året. Just nu har vi ökad smittspridning i samhället och det verkar fortsätta stiga. Vi står inför ett sommarlov där vår ambition är att hålla öppet på fritidshemmet för de barn som anmält behov av omsorg. Vi vädjar därför...

read more