Föräldramöte, samverkansgrupp och APT

Jag hoppas att många föräldrar kommer på föräldramötet med Föräldraskap i fokus den 21 mars. Ingrid Gråberg har haft två träffar även med personalen på Skärsta friskola och vi ska ha ett till möte i april. Mötena har handlat om mobbing och kränkande behandling och ska...